Coehoorn Arnhem

Onderzoek

Een [ON]ZICHTBARE STAD
Een zoektocht naar een veelvoudige stad.

Locatie: Coehoorn Arnhem

Door naar de stad te kijken vanuit meerdere invalshoeken raak je vanuit het gebied dichter bij de ideale stad. Deze opvatting staat in contrast met de traditionele aanpak de eendimensionale blik vanaf de tekentafel. Het onderzoek richt zich op het doen van beperkte ingrepen op de locatie waardoor ruimtelijk en sociale ontwikkelingen vanuit de plek zelf, dus relatief autonoom, weer plaats kunnen gaan vinden. De latent aanwezige voedingsbodem, die bestaat uit reeds aanwezige én potentiele kwaliteiten, wordt door deze beperkte ingrepen hersteld.

Mijn benadering is er op gericht kleine stedenbouwkundige situaties (interventies) te ontwerpen, gebaseerd op meerdere invalshoeken maar ook op het begrip détournement (de omkering of verdraaiing). De techniek bestaat uit het hergebruik van bestaande (tekst)fragmenten in een eigen nieuwe (con)tekst met als doel de oorspronkelijke betekenis te bevragen.

Ruimtelijk bestaat het ontwerp uit vijf kleine ingrepen verspreid door de wijk. Iedere ingreep heeft een eigen uitgesproken vormtaal die voortkomt uit mijn ervaringen op de locaties zelf. Zij vormen nieuwe verbindingen binnen het gebied, waarlangs de bezoeker kan dwalen en de stad op een alternatieve manier kan ervaren.

Foto's

Kennismaken?