Thinkingform Plein 17

Onderzoek

De plek
Het werkterrein bestaat uit een wisselwerking tussen de ArtEZ werkplaats enerzijds en de danslokalen van de dansacademie anderzijds.

Het materiaal
Je eigen lichaam, geest en zintuigen in de ruimte rondom. Aangevuld met ‘lichaamsvreemd’ materiaal.

De methodiek
Het bespelen van ‘het menselijke vermogen om te denken, voelen en willen’ doormiddel van zelfgemaakte lichaamsprotheses. De doelstelling van het atelier is het tijdelijk herijken en bespelen van lichaamseigen kennis. Door herhaling en oefening wordt de logica en nut van precisie ontdekt. Ontdekken, scherpstellen, maken.

De resultaten
Alle projecten zijn empirische resultaten, verkregen door het experiment en bevragen ieder op eigenwijze de  innerlijke ruimte, de fysieke ruimte, de perceptuele ruimte en de intersubjectieve ruimte in relatie tot het ‘lichaamsvreemde’.

Docenten architectuur:
* Jochem Heijmans MArch
* Koen Geraedts MArch Context

Docent dans:
* Ime Essien

Foto's

Kennismaken?