Over mij

0.jpg

Architectenbureau voor Integraal toekomstbestendig maatwerk.

Atelier Herbestemming is een context gericht ontwerpbureau met een ruime blik op omgeving, architectuur en vormgeving. Elk ontwerp is een uniek ontworpen samenspel tussen de fysieke locatie en de wens van de opdrachtgever.

De verschillende ontwerpen zijn van een hoog uitwerkingsniveau met aandacht voor het ambacht, detail, ergonomie, milieu impact, licht en ruimtelijke kwaliteit.

Koen Geraedts (MArch) Architect, specialisatie context.

Specialisatie 'Context'
'Context' is een specialisatie binnen de master Architectuur die zich richt op het schaalniveau tussen architectuur en stedenbouw/landschap.
Het gaat over het ontwerpen van gebouwensembles en de directe omgeving ervan. Dit in zowel landschappelijke als stedelijke omgevingen.

Groter schaalniveau
De specialisatie Context speelt in op de veranderende rol van de ruimtelijk ontwerper. De architectonische vraagstukken en het type opdrachten veranderen. Het wordt meer en meer noodzaak om op het grotere schaalniveau, in en met bestaande gebouwen te werken. Doel van de specialisatie Context is het opleiden van architecten met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het grotere schaalniveau en voor actuele maatschappelijke thema's.

Samenwerking & Lidmaatschap
* GSRO, Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening
* Denktank ACN Architectuur Centrum Nijmegen
* Gastdocent ArtEZ Academie van Bouwkunst
* Lid werkgroep aardgasvrij Bottendaal
* Boeijenjong Architecten

Kennismaken?