Nico de Witt PLUS

Projecten

Samen met Studio de Wit heeft Atelier Herbestemming de uitbreiding van Nico de Witt PLUS supermarkt in Beek-Ubbergen ontworpen. Het ontwerp speelt in op de wens een ‘Beekse’ supermarkt te realiseren. Dit is te herkennen in de keuze het front van de supermarkt te geleden in drie onderscheiden onderdelen. Een linker, hoger bouwdeel dat de aansluiting zoekt met de tegenoverliggende nieuwbouw van het Schellingshof en het naastgelegen Akenshof, en waarin de entree van de supermarkt is opgenomen. Een middendeel dat bestaat uit de huidige pui van de supermarkt. En ten slotte een rechter deel dat refereert aan de bestaande blekerswoningen. Hiermee wordt de schaalsprong gemaakt naar de lintbebouwing langs de Bongerdstraat.
Op deze wijze wordt het bouwplan verankerd in de omgeving en ontstaat een specifiek gebouw dat passend is op de huidige locatie. Met name door de aangebrachte geleding in de bouwmassa is een stedenbouwkundig passend beeld gecreëerd.

Ontwerpteam:

  • Kees de Wit, Architect
  • Koen Geraedts, MArch Context
  • Croes Constructief ontwerp
  • PLUS Retail

Foto's

Kennismaken?