Transitorium SSH& Nijmegen

Projecten

Atelier Herbestemming is door van Hontem Architecten gevraagd om samen het plan te ontwerpen voor de herbestemming van Radboud UMC Transitoriumgebouw in Nijmegen. Het zeven verdiepingen tellende Transitorium is opgericht als verpleegstersflat in de jaren vijftig en wordt nu door SSH& getransformeerd naar 159 studentenstudio’s tegen betaalbare huurprijzen.

De architectonisch waardevolle buitengevel, bordessen en originele elementen blijven behouden. Het openbare omliggende terrein en de verdiepte tuinen worden opnieuw ingericht. De indeling is zorgvuldig afgestemd op de bestaande monumentale gevelindeling.

Het geheel ligt aan een belangrijke route nabij het huidige en toekomstige hoofdgebouw van het Radboud UMC en sluit mooi aan op het gebiedsontwikkelingsproject van het Radboud Campusterrein.

Bouwteam:

* Paul van Hontem, Architect, stedenbouwkundige AvB
* Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
* Paul Lemmers, installatie advies
* Hazenberg, hoofdaannemer
* SSH&, opdrachtgever
* Koen Geraedts, MArch Context

Foto's

Kennismaken?